Nội vụ


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DẦN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGÔ THỊ HỒNG

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 228
  • Trong tuần: 228
  • Tất cả: 905,462
Đăng nhập